Behandling som virker.
Fellesskap som varer.

Tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

En forsamling med personer fra behandling ved Trasoppklinikken

Når alkohol og medikamenter er blitt et problem

Aktuelt

Behandlingstilbud tett på naturen.