Behandling

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Behandling

Behandling

Har du problemer knyttet til alkohol eller medikamentavhengighet?

Vi behandler voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig bruk og deres familier/pårørende

  • Klinikken behandler både kvinner og menn. Kvinnene utgjør ca 45 %.
  • Alkohol er hovedrusmidlet. Ca 50 % av pasientene har samtidig bruk av alkohol og medikamenter og noen bruker narkotiske stoffer som hasj og amfetamin.
  • Ca 12 % bruker kun vanedannende medikamenter som beroligende, søvnfremkallende og smertestillende.
  • Ca 60 % er i arbeid. Andre er sykemeldte, i rehabilitering eller attføring. Ca 20 % er uten arbeid.