Behandling

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Behandling » Døgnklinikk

Døgnklinikk

Fleksibelt behandlingsløp med ulike behandlingsprogram.

Behandlingen
Døgnbehandling på Trasoppklinikken foregår individuelt og i grupper/undervisning, ledet av en tverrfaglig personalgruppe med sykepleiere/spesialsykepleiere, sosionomer og rusmiddelterapeuter. Psykiater/lege og psykolog/psykologspesialist deltar daglig i grupper og individualsamtaler. Det serveres smakfull og næringsrik mat fra eget kjøkken. Under døgnbehandling kan pasienten delta i ulike program:

Basis 
Basis  varer i 2-5 uker, og fokus er stabilisering av rusfrihet og tilbakefallsforebygging. Temaer i undervisning og grupper er bl.a. konsekvenser av rusen og sårbarhet for tilbakefall til rus. Videre fokus er forståelse og mestring ved avhengighetslidelse. Ved å forstå mekanismene som trigger rusadferd, kan man lære å mestre disse og holde seg rusfri.

12-trinnprogrammet ARP
ARP (Alcoholism Recovery Program) går over fem uker. Utgangspunkt for grupper og undervisning er AA sitt 12-trinnsprogram. Deltakelse i selvhjelpsgrupper inngår i programmet.

Behandling etter døgninnleggelse
Etter fullført døgnbehandling kan vi tilby poliklinisk gruppebehandling i inntil et år.