Behandling

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Behandling » Familietilbud

Familietilbud

Familiemedlemmer kan søkes til behandling av fastlege for sin egen del, uavhengig om den rusavhengige har vært i behandling ved klinikken.

Å være i familie med eller i nær relasjon til rusavhengige kan utgjøre en stor belastning. Målsetningen med familiebehandling er å styrke familiesystemet og det enkelte familiemedlem. Dette kan styrke behandlingsarbeidet med den som har rusproblemet, og forebygge problemer i familien. Familie/pårørende kan få behandling uavhengig av om personen med rusproblemet har vært i behandling ved Trasoppklinikken. Behandling kan gis individuelt, som dagbehandling og i gruppe.

I undervisningen er temaene:

  • Kommunikasjon
  • Grensesetting og ansvar
  • Følelser
  • Rus i et relasjonsperspektiv
  • Utvikling av avhengighet og behandling