Behandling

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Behandling » Oppfølging

Oppfølging

Poliklinisk oppfølgning etter innleggelse (ettervern) i ett år.

Ved avslutning av døgnoppholdet utarbeider pasientene en individuell oppfølgingsplan/handlingsplan sammen med behandler, som en hjelp til å leve rusfritt og løse andre livsproblemer.

I planen inngår tilbud om å delta i ukentlige polikliniske grupper. Her drøftes aktuelle livsproblemer og det gis videre veiledning i 12-trinnsprogrammet for dem som ønsker dette. Under oppfølgningen har pasientene også individual- og fellessamtaler etter behov.