Behandling

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Behandling » Poliklinikk

Poliklinikk

Poliklinikk: selvstendig behandlingsopplegg

Poliklinikken har et tverrfaglig sammensatt personale, bestående av leger, psykologer, sosionom og sykepleiere. Egen vurderingsenhet som vurderer henvisninger. I første del av behandlingen gjennomføres kartlegging og utredning av rusproblemet, og fysiske, psykiske og sosiale tilleggsproblemer. Klargjøring til døgn- og dagbehandling gjøres også av poliklinikkens personale. I tillegg gis det behandling i grupper og individuelt. Rusfrihet er en naturlig målsetning for de fleste pasientene, men en viktig del av den polikliniske behandlingen er også å hjelpe pasientene til å ta et selvstendig valg om endring.

  • Motivasjonssamtaler
  • Utredning av avhengighet
  • Utredning av psykiske tilleggsvansker
  • Hjelp til å slutte med eller få kontroll over rusbruk
  • Oppfølging etter døgn- og dagbehandling
  • Samarbeid med pårørende eller arbeidsgiver