For fagpersoner

Velkommen! Her finner du informasjon for deg som fagperson.

Hjem » Fagpersoner » Behandling

Behandling

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig misbruk og deres familier/pårørende. Klinikken har eget vurderingsteam for vurdering av alle henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.

Trasoppklinikken er livssynsnøytral.

Hva kan klinikken tilby?

  • Poliklinisk diagnostisk vurdering av rusmiddelproblemer og behandling etter en individuell behandlingsplan, poliklinisk eller ved innleggelse og oppfølging.
  • Døgnbehandling hvor hensikten er å avslutte aktivt rusmiddelinntak, få behandling for abstinens og andre helseproblemer.
  • Ca. 70 % av de innlagte velger å fortsette den russpesifikke behandlingen i klinikkens12-trinnsprogram ARP (Recovery Alcoholism Program) som går over 5 uker.
  • Poliklinisk oppfølging i ukentlige grupper i inntil 1 år, supplert av individualsamtaler og fellessamtaler med familie og samarbeidspartnere.
  • Familiebehandling som innbefatter et selvstendig behandlingsprogram som går over fem dager, etterfulgt av oppfølging i polikliniske grupper inntil et halvt år.
  • Informasjon om selvhjelpsgrupper som AA og NA og opprette kontakt med grupper.
  • Ved behov samarbeides det med arbeidsgivere og AKAN-kontakter med temaer om rusmiddelavhengighet, arbeidsgivers rolle i forhold til ansatte med rusproblemer og samarbeid mellom arbeidsplass og klinikk.