For fagpersoner

Velkommen! Her finner du informasjon for deg som fagperson.

Hjem » Fagpersoner » Hvem kan få behandling?

Hvem kan få behandling?

Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig misbruk og deres familier/pårørende. Klinikken har eget vurderingsteam for vurdering av alle henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.

  • Klinikken behandler både kvinner og menn. Kvinnene utgjør ca 45 %.
  • Alkohol er hovedrusmidlet. Ca 50 % av pasientene har et blandingsmisbruk av alkohol og medikamenter og noen bruker narkotiske stoffer (hasj og amfetamin)
  • Ca 12 % bruker kun vanedannende medikamenter som beroligende, søvnfremkallende og smertestillende.
  • Ca 60 % er i arbeid. Andre er sykemeldte, i rehabilitering eller attføring. Ca 20 % er uten arbeid.

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes.

Trasoppklinikken er livssynsnøytral.