Hjem » Aktuelt » Ekstravakter

Ekstravakter

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig bruk og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling (inntil 6 måneder) ved døgnklinikken med 39 plasser hvorav 8 plasser til elektiv avrusning.

Vi søker etter ekstravakter til vår avdeling Mottak/avrusning og til vår døgnavdeling.

Vi søker etter sykepleiere og vernepleiere med interesse for behandling av mennesker med rusavhengighet/psykisk helse.

Arbeidsoppgavene omfatter daglig og tett oppfølging av pasientene som innebærer støttesamtaler, medisinsk oppfølging og miljøterapi. Turnusen er todelt med egne nattevakter.

Du må ha gode samarbeidsevner, men også å kunne jobbe selvstendig. Det forutsettes at søker behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver et godt fagmiljø.

Lønn etter avtale.

Tiltredelse: fortløpende

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Mottak/Avrusning Kathrine Smestad:

k.smestad@trasoppklinikken.no

eller stedfortredende avdelingsleder Døgnavdelingen Katrine Frøystein: k.froystein@trasoppklinikken.no