Hjem » Jobb » Ledig Stilling

Ledig Stilling

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig misbruk og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling (inntil 6 måneder) ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.

Vi søker etter sykepleier/vernepleier i 50% stilling vikariat dagtid til vår døgnavdeling samt sommervikarer til vår avdeling Mottak/avrusning.

Vi søker etter sykepleiere og vernepleiere med interesse for behandling av mennesker med rusavhengighet/psykisk helse.

Arbeidsoppgavene omfatter daglig og tett oppfølging av pasientene som innebærer støttesamtaler, medisinsk oppfølging, undervisning og miljøterapi samt mottak av nye pasienter og journalarbeid i forbindelse med overføringer og utskrivelse. Turnusen er todelt med egne nattevakter.

Du må ha gode samarbeidsevner, men også å kunne jobbe selvstendig. Det forutsettes at søker behersker norsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver et godt fagmiljø.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 01.04 2024

Tiltredelse: fortløpende

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Mottak/avrusning Kathrine Smestad, Mail: k.smestad@trasoppklinikken.no eller avdelingsleder døgnavdelingen Kristin Engebretsen, mail: k.engebretsen@trasoppklinikken.no