Om oss

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Om oss » Formål

Formål

Trasoppklinikken skal behandle alkoholavhengige, medikamentavhengige og samtidig bruk gjennom høy
faglig kompetanse, 12-trinnsmodell, erfaringskompetanse, familiefokus, kunnskapsutvikling,
bærekraft og dokumenterte resultater