Om oss

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Om oss » Historien

Historien

Trasoppklinikken ble startet i 1951. Det er en stiftelse som yter tverrspesialiserte tjenester overfor
mennesker med rus og avhengighets problematikk og deres pårørende. Klinikken har et komplett og
bredt behandlingstilbud. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell,
der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes.