Om oss

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Om oss » Historien

Historien

Trasoppklinikken startet sin virksomhet i 1951 i Oslo. Denne klinikken var den første klinikken i Norge, men også kanskje i verden, som ble direkte stiftet av AA (Anonyme alkoholikere). AA kjøpte en forlatt brakke i Ullernåsen i Oslo. Etter et stort dugnadsarbeid kunne man benytte brakken til pasienter. I 1955 ble tomten solgt til Rødekors-søstrene og derfor flyttet klinikken til Vingolfv 12 på Nordstrand i 1955.

Etter en stund så man at det ikke var riktig at AA drev en egen klinikk fordi AA primært er en uavhengig selvhjelpsgruppe. I 1957 ble klinikken derfor organisert som en stiftelse med et styre som hadde medlemmer fra det offentlige og AA. Formålet med stiftelsen er utarbeidet i vedtektene § 1 som lyder slik: «Trasoppklinikken er en alminnelig stiftelse som har til formål å motta og behandle alkoholikere og andre rusavhengige samt deres familier klinisk og i samsvar med AAs ideologi».

I 1968 startet klinikken opp på Trasoppterrassen og har siden behandlet tusenvis av mennesker med avhengighet eller skadelig bruk av rusmidler og familier og pårørende.