Om oss

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Om oss » Kompetanse

Kompetanse

Trasoppklinikken har behandlingskompetanse innen

  • rusbehandling
  • psykiatri
  • familieterapi


Behandlingsteamene er sammensatt av ulike profesjoner som

  • leger/ psykiatere/ spesialister i rus og avhengighetsmedisin
  • psykologer/psykologspesialister
  • sosionomer
  • sykepleiere/spesialsykepleiere
  • rusmiddelterapeut