Om oss

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Om oss » Om klinikken

Om klinikken

Trasoppklinikken gir tverrspesialisert behandling
til mennesker med rus og avhengighets problematikk og deres pårørende.

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til
12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen
rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og
medikamentavhengighet/samtidig bruk og deres familier/pårørende. Klinikken har
eget vurderingsteam for vurdering av alle henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling,
dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling ved
døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.

Trasoppklinikken er livssynsnøytral