Om oss

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Om oss » Styre og ledelse

Styre og ledelse

Knut Sæter
Leder stiftelsesstyret
Geir Riise
Leder driftsstyret
Lars Håvard Bakke
Klinikkleder

Ledergruppen

Lars Håvard Bakke
Klinikkleder
Shahram Shaygani
Klinikkoverlege
Bente Myklebust
Leder HR, fag og kvalitet
Berit Frogner
Avdelingsleder Poliklinikk
Kathrine Smestad
Avdelingsleder Mottak/Avrusning
Renata San Martin
Administrasjonsleder / Personvernombud