Om oss

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Om oss » Styre og ledelse

Styre og ledelse

Knut Sæter
Leder stiftelsesstyret
Geir Riise
Leder driftsstyret
Lars Håvard Bakke
Klinikkleder

Ledergruppen

Lars Håvard Bakke
Klinikkleder
Bente Myklebust
Assisterende klinikkleder
Shahram Shaygani
Klinikkoverlege
Berit Frogner
Avdelingsleder Poliklinikk
Kathrine Smestad
Avdelingsleder Mottak/Avrusning
Kristin F. Engebretsen
Avdelingsleder Døgn
Renata San Martin
Administrasjonsleder / Personvernombud