Om oss

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Om oss » Visjon og verdier

Visjon og verdier

VISJON
Behandling som virker. Fellesskap som varer.

VERDIER


Kunnskap
Vårt faglige fundament er erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Vi har et kontinuerlig fokus på kunnskapsutvikling og oppdatering. Trasoppklinikken har faglig dyktige ansatte som jobber etter anerkjente metoder.

Fellesskap
Vi har et særlig fokus på fellesskap fordi vi ser at samhørighet gjør hver enkelt av oss sterkere.

Håp
Vår erfaring er at håp øker motivasjon for å skape varige endringer. Hos oss møter du mennesker som med sin kompetanse kan hjelpe deg til å finne håpet igjen.

Respekt
Vi anerkjenner at den enkelte er ekspert på eget liv. Vår behandling er basert på et helhetlig menneskesyn. På Trasoppklinikken er du delaktig i egen behandling og møter ansatte som ser verdien i deg.