For pårørende og barn

Velkommen! Her finner du informasjon for deg som pårørende og barn.

Hjem » Pårørende/barn » Informasjon for pårørende og barn

Informasjon for pårørende og barn

Å være i familie med eller i nær relasjon til rusavhengige kan utgjøre en stor belastning

Rus og avhengighets problemer kan få store konsekvenser for den som bruker det, men det rammer også familien og nettverket. Som pårørende kan du ha mange roller og du kan selv ha behov for støtte og hjelp for å mestre rollen som pårørende. Som pårørende kan du ha familietilknytning eller være i nær relasjon til en person som har rus og avhengighetsproblemer.

Målsettingen med familiebehandling er å styrke det enkelte familiemedlem og/eller familien som helhet. Dette kan videre styrke behandlingsarbeidet med den som har rusproblemet, og forebygge problemer i familien. Vi har et eget behandlingstilbud til deg som er pårørende. Behandlingen kan gis uavhengig av om den du er pårørende til er pasient ved Trasoppklinikken eller ikke. Du trenger henvisning fra fastlege.   

Trasoppklinikken har et familie- og relasjonsperspektiv, hvor vi ser rus og avhengighetsproblematikk som et relasjonelt problem, som berører flere enn den som bruker rusmiddelet eller har avhengighetsproblematikk. Den som er i behandling, må gi samtykke dersom du som pårørende skal få informasjon om den det angår. Som pårørende kan du likevel få generell informasjon som angår din situasjon.  

Vi kan tilby:

  • Individualsamtale
  • Familiesamtale
  • Parsamtale
  • Barnesamtale

Behandlingen har temaer som:

  •  Kommunikasjon
  • Grensesetting og ansvar
  •   Følelser
  •  Rus i et relasjonsperspektiv
  •  Utvikling av avhengighet og behandling
Familieuke: 

Mange pårørende opplever at det kan være nyttig å snakke og lytte til andre pårørende som har lignende erfaringer.

Vi har et gruppetilbud til pårørende som vi kaller familieuken, som ledes av fagpersoner. Familieuken består av undervisning om temaer som kan være relevante for pårørende, og også samtalegruppe. Tilbudet ledes av familieterapeut og helsepersonell. Familieukene varer fra mandag til fredag, fra kl. 10.00-15.00.
I etterkant får du tilbud om å delta i en oppfølgingsgruppe på 10 samlinger, som ledes av 2 gruppeterapeuter.

 Pårørendekveld:

Trasoppklinikken arrangerer pårørendekvelder der du kan få nærmere informasjon om vårt tilbud og hva som kan passe for deg.