For pårørende og barn

Velkommen! Her finner du informasjon for deg som pårørende og barn.

Hjem » Pårørende/barn » Informasjon for pårørende og barn

Informasjon for pårørende og barn

Å være i familie med eller nær relasjon til rusavhengige kan utgjøre en stor belastning.
Målsetningen med familiebehandling er å styrke familiesystemet og det enkelte familiemedlem. Dette kan styrke behandlingsarbeidet med den som har rusproblemet, og forebygge problemer i familien. Familie/pårørende kan få behandling uavhengig av om personen med rusproblemet har vært i behandling ved Trasoppklinikken. Behandling kan gis individuelt, som dagbehandling og i gruppe, og har temaer som:

  • Kommunikasjon
  • Grensesetting og ansvar
  • Følelser
  • Rus i et relasjonsperspektiv
  • Utvikling av avhengighet og behandling

Barn som pårørende bør få mulighet til å møte andre barn som har opplevd det samme.
Helsepersonell bør snakke med barn som pårørende om at de ikke er alene om å være i den situasjonen de er i. Mange har nytte og glede av å møte andre som har opplevd det samme. Barn som pårørende bør få høre om aktuelle tilbud, grupper, møteplasser og arrangementer. Helsepersonell bør støtte barn som pårørende og foreldre i å delta på slike tilbud.