For pasienter

Velkommen! Her finner du informasjon for deg som pasient.

Hjem » Pasient » Behandling

Behandling

  Vi behandler voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig bruk og deres familier/pårørende

 • Klinikken behandler både kvinner og menn. Kvinnene utgjør ca 45 %.
 • Alkohol er hovedrusmidlet. Ca 50 % av pasientene har samtidig bruk av alkohol og medikamenter og noen bruker narkotiske stoffer som hasj og amfetamin.
 • Ca 12 % bruker kun vanedannende medikamenter som beroligende, søvnfremkallende og smertestillende.
 • Ca 60 % er i arbeid. Andre er sykemeldte, i rehabilitering eller attføring. Ca 20 % er uten arbeid.
 

Hva kan klinikken tilby?

 • Poliklinisk diagnostisk vurdering av rusmiddelproblemer og behandling etter en individuell behandlingsplan, poliklinisk eller ved innleggelse og oppfølging.
 • Døgnbehandling hvor hensikten er å avslutte aktivt rusmiddelinntak, få behandling for abstinens og andre helseproblemer.
 • Ca. 70 % av de innlagte velger å fortsette den russpesifikke behandlingen i klinikkens12-trinnsprogram ARP (Recovery Alcoholism Program) som går over 5 uker.
 • Poliklinisk oppfølging i ukentlige grupper i inntil 1 år, supplert av individualsamtaler og fellessamtaler med familie og samarbeidspartnere.
 • Familiebehandling som innbefatter et selvstendig behandlingsprogram som går over fem dager, etterfulgt av oppfølging i polikliniske grupper inntil et halvt år.
 • Informasjon om selvhjelpsgrupper som AA og NA og opprette kontakt med grupper.
 • Ved behov samarbeides det med arbeidsgivere og AKAN-kontakter med temaer om rusmiddelavhengighet, arbeidsgivers rolle i forhold til ansatte med rusproblemer og samarbeid mellom arbeidsplass og klinikk.