For pasienter

Velkommen! Her finner du informasjon for deg som pasient.

Hjem » Pasient » Hva skjer etter behandling?

Hva skjer etter behandling?

Poliklinisk oppfølgning etter innleggelse (ettervern) i ett år.
Ved avslutning av døgnoppholdet utarbeider pasientene individuell oppfølgningsplan/
handlingsplan, som en hjelp til å leve rusfritt og løse andre livsproblemer.

I planen inngår tilbud om å delta i ukentlige polikliniske grupper. Her drøftes aktuelle livsproblemer og det gis videre veiledning i 12-trinnsprogrammet for dem som ønsker dette. Under oppfølgningen har pasientene også individual- og fellessamtaler etter behov.