For pasienter

Velkommen! Her finner du informasjon for deg som pasient.

Hjem » Pasient » Pasientforløp

Pasientforløp

Pasientforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dine ønsker og behov skal ligge til grunn for behandlingen og du bidrar selv aktivt under hele forløpet.

Henvisning
Forløpet starter når fastlegen din eller andre henviser deg til utredning eller behandling på sykehus. Henvisningen bør inneholde det som er viktig for deg og du kan be om å få en kopi av henvisningen.

Koordinert forløp
Du skal få tilbud om en forløpskoordinator som skal sikre at du får et sammenhengende forløp uten unødig ventetid. Forløpskoordinator er en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende før oppstart av behandling. Her skal du kunne få den informasjonen du har behov for.

Første samtale
Behandling i spesialisthelsetjenesten starter med en innledende samtale. Sammen med behandler og eventuelt dine pårørende, avklarer dere hva som er dine behov, mål og ønsker for utredning og behandling.

Behandlingsplan
Du og behandler skal sammen lage en behandlingsplan. Den skal inneholde dine mål for behandlingen ut ifra hva som er viktig for deg. Behandlingsplanen er et aktivt verktøy som kan revideres i løpet av behandlingsforløpet. 

Behandlingsformer
Behandler skal gi deg informasjon om de aktuelle behandlingsformene, og kan gi deg gode råd når du skal velge din behandling.

Individuell plan
Hvis du har behov for flere tjenester over lang tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Den skal sikre at du får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Dine mål er utgangspunktet for  planen.

Tilbakemelding
Som pasient kan du gi tilbakemelding på hjelpen du får slik at du og behandleren din kan tilpasse den bedre til dine behov. Dersom du opplever at relasjonen til behandler ikke fungerer, bør dere snakke om det og vurdere om det er aktuelt å bytte behandler.

Evaluering
Behandlingen skal evalueres jevnlig. Du og din behandler skal ha jevnlige møter hvor dere snakker om hvordan det går, om du opplever hjelpen som nyttig eller om det må gjøres endringer i planene. 

Bruker- og pårørende- organisasjoner
Det finnes mange bruker- og pårørende- organisasjoner i hele landet. Disse tilbyr både hjelpetelefoner, chatrom, rådgivning m.m. De driver også med likepersonsarbeid. Det betyr at du kan få råd og støtte fra noen som selv har erfaring med rus og/eller psykiske plager. Du finner informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner på helsenorge.no.

Hjelpetelefoner
Det finnes mange steder du kan ringe hvis du har behov for støtte og råd, eller hvis du bare trenger noen å snakke med. Finn hjelpetelefoner på helsenorge.no.

Pasient- og brukerombudet
Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, eller at du blir dårlig behandlet, kan pasient- og brukerombudet vurdere saken din og gi råd om hva du bør gjøre videre. Du finner informasjon om landets pasient- og brukerombud på helsenorge.no.

Helsenorge.no
Pasientforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dine ønsker og behov skal ligge til grunn for behandlingen og du bidrar selv aktivt under hele forløpet. På helsenorge.no finner du informasjon om pasientforløp, hjelpetelefoner, pasient- og brukerombudet m.m.